chat icon

Wiadomości

07:30

Kanada: Produkt krajowy brutto r/r: 1.0%

W maju PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi 1.0% w stosunku rocznym, oczekiwano 1.3% w porównaniu z 1.5% poprzednio.

07:30

Kanada: Produkt krajowy brutto m/m: -0.6%

W maju PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi -0.6% w stosunku miesięcznym, oczekiwano -0.4% w porównaniu z 0.1% poprzednio.

07:30

USA: Wstępny (bieżący) Produkt krajowy brutto (PKB) 3m/r: 1.2%

W drugim kwartale Wstępny Produkt krajowy brutto wynosi 1.2% rocznie, oczekiwano 2.6% w porównaniu z 1.1% poprzednio.

04:00

Strefa Euro: Wstępny Produkt Krajowy Brutto k/k: 0.3%

W drugim kwartale wstępny PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi 0.3% w stosunku kwartalnym, oczekiwano 0.3% w porównaniu z 0.6% poprzednio.

04:00

Strefa Euro: Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: 0.2%

W lipcu końcowy HICP (Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 0.2% w stosunku rocznym, oczekiwano 0.1% w porównaniu z 0.1% poprzednio.

02:30

Szwecja: Produkt krajowy brutto r/r: 3.1%

W drugim kwartale PKB wynosi 3.1% w stosunku rocznym, przewidywano 3.7% w porównaniu z 4.2% poprzednio.

02:30

Szwecja: Produkt krajowy brutto k/k: 0.3%

W drugim kwartale PKB wynosi 0.3% w stosunku kwartalnym, przewidywano 0.7% w porównaniu z 0.5% poprzednio.

00:30

Francja: Zmieniony Produkt krajowy brutto k/k: 1.4%

W drugim kwartale Zmieniony PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi 1.4% w stosunku kwartalnym, oczekiwano 1.6% w porównaniu z 1.3% poprzednio.

00:30

Francja: Bieżący Produkt krajowy brutto k/k: 0.0%

W drugim kwartale Bieżące PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi 0.0% w stosunku kwartalnym, oczekiwano 0.2% w porównaniu z 0.6% poprzednio.

00:00

Japonia: Decyzja ws. stopy procentowej: -0.10%

Bieżąca: -0.10%
Badanie: -0.10%
Poprzednia: -0.10%

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku